Beschikbaarheid & Boeken

Algemene voorwaarden

1. Reserveren en boeken via deze website

Reserveringen, boekingen en betalingen die via een andere portal gedaan worden, zoals bijvoorbeeld Booking, Micazu of Airbnb verlopen in eerste instantie volgens de voorwaarden zoals vermeld op die websites.

Finca el Aqua da Vida bevat twee vakantiewoningen, Casa Los Eucaliptos (max 8 personen) en Casita Los Olivos de Comares (max 4 personen). Geef bij uw reservering duidelijk aan om welke woning het gaat (of beiden) en met hoeveel personen u de woning zult gebruiken.  

Uw uitvraag via website of email naar de beschikbaarheid op bepaalde data is niet bindend en betreft nog geen boeking. De doorgegeven beschikbaarheid blijft 48 uur geldig en geldt als (kosteloze) reservering. Het plaatsen van de definitieve boeking is wel bindend. Nadat u via de website of via de email uw boeking heeft bevestigd, ontvangt u per e-mail een bevestiging en factuur.

Bij een eventuele annulering, dient u toch de volledige huurprijs te betalen; het advies is daarom om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten (zie artikel 4 Annuleren).

2. Betalen

De betaling bedraagt 100% van het totaalbedrag, inclusief boekingskosten te voldoen binnen 15 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging. Nadat uw  betaling ontvangen is, ontvangt u daar per e-mail een bevestiging van. Uw reservering is pas na volledige betaling definitief.

Na betaling van de totale huursom, ontvangt u per e-mail een bevestiging met daarin het vakantieadres, telefoonnummer van de eigenaar of sleutelbeheerder danwel code voor het sleutelkastje en de link naar de routebeschrijving (zie contactpagina op www.fincaelaguadavida.com).

3. Waarborgsom

Bij aankomst in uw vakantiewoning betaalt u de waarborgsom per woning (dit staat ook vermeld op de website en op de boekingsbevestiging). De waarborgsom wordt geheel of gedeeltelijk terugbetaald bij vertrek ter plaatse of teruggestort uiterlijk binnen drie (3) werkdagen. Eventuele meerkosten (verwarmingskosten, stroom of water na verbruik van maximum verbruik waarden, zie punt 10 Verbruik waarden) worden in mindering gebracht van de waarborgsom of nagefactureerd.

Na uw vertrek controleert de eigenaar of de beheerder ter plaatse de woning op eventuele schade of diefstal. Indien u onverhoeds schade veroorzaakt, moet dit onmiddellijk gemeld worden bij de eigenaar of zijn en/of de beheerder. De kosten van reparatie en/of vervanging van de door huurder of verantwoording van de huurder veroorzaakte schade zal worden verrekend met de waarborgsom en indien deze niet toereikend is zal de huurder het aanvullend bedrag dienen te voldoen aan de eigenaar.  

4. Annuleren

Door de huurders: 
Uw annulering dient schriftelijk per e-mail te worden gemeld. Annulering ontslaat u niet van uw plicht om het volledige bedrag te voldoen. Uiteraard zullen niet gemaakte kosten, zoals gebruik van bad- en bedlinnen, energie, schoonmaakkosten of toeristenbelasting niet betaald hoeven te worden. Dit bedrag heeft een omvang van 30% van de overeengekomen totale huurprijs en wordt in mindering gebracht op de (resterende) factuur. Daarom is het verstandig bij het boeken van een vakantiewoning zelf een annuleringsverzekering te sluiten, zodat u de gemaakte kosten via uw verzekeraar kan terugvragen.  

Door de verhuurder: 
Indien de verhuurder, behoudens overmacht, de namens hem gesloten huurovereenkomst niet kan of wil nakomen, is hij een schadevergoeding verschuldigd aan huurder. Indien er geen passende oplossing gevonden wordt (bijvoorbeeld een alternatieve vergelijkbare woning of data aanbod al dan niet met korting) met wederzijdse instemming, krijgt de huurder de reeds voldane (aan-)betaling volledig terug, plus een schadevergoeding. De hoogte van deze schadevergoeding is afhankelijk van het tijdstip van het bekend maken van annuleren door de verhuurder of diens zaakwaarnemer: 2,5% van de overeengekomen huursom tot annulering vier maanden voor de eerste huurdag, 5% tot twee maanden en 10% tot 24 uur voor de eerste huurdag.   

Terugbetaling en schadevergoeding hoeven niet te worden voldaan door de verhuurder indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan het (gedeeltelijk) verloren gaan of ontoegankelijk of onbewoonbaar zijn geworden van de vakantiewoning als gevolg van bijvoorbeeld brand, aardbeving, overstroming of ander natuurgeweld (al dan niet onbewoonbaar verklaard door de gemeente of provincie). Er is bovendien sprake van overmacht indien de (lokale) autoriteiten bepalen dat er geen ontvangst van gasten meer is toegestaan, bijvoorbeeld als gevolg van een pandemie, evacuatie-oproep, watertekorten, aangekondigde langdurige stroomafsluitingen of om een andere reden. Er is ook sprake van overmacht indien de eigenaar(en) (verhuurder) overlijden en eventuele erfgenamen als gevolg daarvan geen zaken kunnen afwikkelen of service (meer) kunnen verlenen.

5. Aankomst en vertrek

Voor weekhuur wordt de zaterdag als aankomst- en vertrek dag gehanteerd. Voor een weekendverblijf geldt dat de aankomst op vrijdagmiddag en het vertrek op maandagochtend is. Alleen indien voorafgaand of na afloop van de huurperiode de woning beschikbaar is, is de aankomst- en vertrekdag in overleg aan te passen. Eventuele extra dagen zullen conform de standaard dagprijs worden doorberekend. 

De aankomst en vertrektijden worden vermeld op de website en bevestigd bij uw boeking.

6. Maximaal aantal personen

Het aantal maximum toegestane personen is bij elke accommodatie te lezen op onze website (maximaal 4 in Los Olivos en 8 in Los Eucaliptos). Het is om veiligheidsredenen niet toegestaan om met meer dan in de reservering aangegeven personen in de accommodatie te verblijven. Ook niet in een tent of caravan op het terrein van de accommodatie. Overtreding leidt tot een onmiddellijke en eenzijdige opzegging van de huurovereenkomst, en maakt elke vordering tot schadevergoeding onmogelijk, tenzij er een voorafgaande schriftelijke toestemming met de eigenaar is overeengekomen.

7. Bedlinnen, handdoeken en eindschoonmaak

Bedlinnen en handdoeken zijn voor u aanwezig. De eindschoonmaak is in de prijs inbegrepen. U verlaat de woning in de staat zoals deze zich bevond bij aankomst. In ieder geval opgeruimd en bezemschoon. U maakt de sanitair afvalemmertjes, de keuken afvalemmer, de koel- en ijskast en vaatwasser leeg. In de huisregels wordt uitgelegd waar u de vuilniszakken, glas en pmd afval kwijt kan.

8. Huisdieren

Huisdieren zijn toegestaan, met een maximum van twee honden en/of katten. Andere huisdieren graag even in overleg. Uw huisdieren moeten goed onder appel staan en mogen nooit boven en/of in de slaapkamers verblijven. I.v.m. hygiëne mogen honden niet plaatsnemen op zitmeubelen; bij katten graag gebruik maken van plaids (de beheerder wijst u deze). De beheerder toont u het losloop- en uitlaatgebied (langs de oevers of rivierbedding van de Rio de Cuevas die achter de finca loopt).

Er kunnen mogelijk (verwilderde en deels van buren) katten aanwezig op het terrein. De katten maken gebruik van onze tuinen en kunnen dat niet voorkomen, ook tijdens de verhuurperiode. Haalt u deze niet bij voorkeur niet aan en geef hen geen voer. Alle lokale bewoners in de omgeving bezitten een of meerdere honden (zeer gebruikelijk in de Spaanse buitengebieden), maar deze zullen niet op het terrein van de Finca (mogen) lopen.   

9. Aansprakelijkheid

Voor de huurders:
Tijdens het verblijf is de huurder aansprakelijk voor alle schade, van welke aard ook, die door hem of haar wordt toegebracht aan de vakantiewoning en de daarbij behorende of daarin geplaatste middelen.

Voor de verhuurders:
De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor materiele schade of diefstal aan meegebrachte eigendommen van de huurder, noch voor fysiek opgelopen letsel danwel immateriële (emotionele) schade, die optreedt tijdens verblijf van de huurder in de vakantiewoning. De verhuurder voldoet aan de eisen die gesteld worden en op basis waarvan de B&B licenties verstrekt zijn. De beheerder wijst u bij ontvangst mede daarom op de huisregels en veiligheidsregels en u wordt geacht deze op te volgen.

10. Verbruik waarden gas, water, stroom

De huurprijs in inclusief verbruik van gas, water en stroom. Daarbij wordt uitgegaan van een normaal verbruik bij volledige bezetting, inhoudende: 

  • 0.50 gasfles per week per 4 personen  
  • …kwh stroom per woning per week per 4 personen 
  • …m3 leidingwaterverbruik per woning per week per 4 personen 

Reserve gasflessen zijn aanwezig, meldt het bij de beheerder s.v.p. als u deze gebruikt, dan zorgen wij dat er z.s.m. weer een nieuwe reserve fles beschikbaar komt. 

Vóór de in gebruikname van de woning zal de beheerder de meterstanden opnemen en met u delen. Het eventuele meerverbruik (met name bij intensief gebruik van airco’s, opladen elektrische voertuigen en apparatuur) zal na afloop verrekend worden met de borg en/of worden doorbelast. 

11. Klachten

Bij eventuele klachten, problemen of vragen inzake de gehuurde woning dient u onmiddellijk contact op te nemen met de eigenaar en/of de sleutelbeheerder. Dan kan de verhuurder er zorg voor dragen dat problemen naar tevredenheid opgelost worden en uw vragen snel beantwoord kunnen worden. 

Wij willen u eraan herinneren dat klachten die u pas na uw verblijf bij ons deponeert, meestal niet naar uw tevredenheid meer kunnen worden opgelost. 

 

Wij wensen u een heel fijn verblijf toe op onze Finca en wij zullen er alles aan doen om uw verblijf aangenaam te maken. In goed overleg lossen wij ‘uitdagingen’ van welke aard dan ook op, want dat is voor zowel u als huurder als voor ons als verhuurder van belang. Aarzel nooit en neem contact met ons op als u vragen heeft of als iets niet duidelijk is!

Hans & Virginie

Meer informatie over onze algemene voorwaarden? Neem gerust contact met ons op!

Neem contact op